دست دندان یا دنچر، نیم دست دندان، اوردنچر، کروم کبالت، پارسیل آکریلی، فیلیپر، ریلاین، ریبیس، ریپیر، لثه نرم، نایت گارد نرم و سخت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.