خیر این درمان در صورت درخواست بیمار انجام میشود زیرا در صورت مراقبت مناسب از دندان های در طول ارتودنسی بعد از اتمام درمان بیمار نیاز حتمی به جرمیگیری نخواهد داشت. و بصورت جداگانه محاسبه خواهد شد.